Kontynuacja programu "Wspieraj Seniora"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021

Logo Programu Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt przez infolinię 22 505 11 11.