Zasiłek pielęgnacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba niepełnosprawna została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba ,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny:

 1. w przypadku osób niepełnosprawnych: wniosek na urzędowym formularzu; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; kopia dowodu osobistego;
 2. w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia: wniosek na urzędowym formularzu; kopia dowodu osobistego.

 

UWAGA:

OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z ZUS i KRUS ZOBOWIĄZANE SĄ DOSTARCZYĆ KOPIĘ DECYZJI USTALAJĄCEJ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

 

Formularze wniosków do pobrania - kliknij tutaj