Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przygotowania do zimy

Przejdź do - Przygotowania do zimy

W dniu 29.10.2018 r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce dotyczącej ochrony najsłabszych mieszkańców naszego miasta przed skutkami nadchodzącej zimy.

30 października 2018


Czytaj więcej o: Przygotowania do zimy

Pożegnanie lata 2018

Przejdź do - Pożegnanie lata 2018

11 września 2018 roku po raz ósmy na imprezie integracyjnej ‘Pożegnanie Lata’ spotkały się osoby z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, członkowie Rady Seniora oraz uczestnicy Programu ‘Złota jesień życia’ realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

12 września 2018


Czytaj więcej o: Pożegnanie lata 2018

Rozwój Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w Koninie

Przejdź do - Rozwój Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspiera rodziny zastępcze i dzieci w nich przebywające w formie poradnictwa, w tym psychologicznego, pracy socjalnej, a także finansowej.

10 sierpnia 2018


Czytaj więcej o: Rozwój Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w Koninie

Wypoczynek letni dla dzieci podopiecznych

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zapewnił 89 dzieciom udział w letnim wypoczynku: w Pobierowie dla 10 dzieci, w Jastrzębiej Górze dla 30 dzieci, w Białym Dunajcu dla 35 dzieci oraz w Międzybrodziu Bielskim dla 14 dzieci.

8 sierpnia 2018


Wesołe jest życie seniora

Przejdź do - Wesołe jest życie seniora

W dniu 6 lipca 2018 r. seniorzy VI edycji programu ‘Złota jesień życia’ realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-turystycznym do Inowrocławia.

13 lipca 2018


Czytaj więcej o: Wesołe jest życie seniora

PFRON uruchomił program ‘Zajęcia klubowe w WTZ’

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program ‘Zajęcia klubowe w WTZ’. Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

6 lipca 2018


Czytaj więcej o: PFRON uruchomił program ‘Zajęcia klubowe w WTZ’

Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym

Przejdź do - Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym

W dniu 16 maja 2018 roku w Koninie odbyła się Konferencja dotycząca wymienionej problematyki pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

17 maja 2018


Czytaj więcej o: Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym

VI Edycja programu 'Złota jesień życia'

Przejdź do - VI Edycja programu 'Złota jesień życia'

W dniu 26.03.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie odbyło się uroczysta inauguracja Programu ‘Złota jesień życia’.

10 kwietnia 2018


Czytaj więcej o: VI Edycja programu 'Złota jesień życia'

Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

Przejdź do - Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

W dniu 29 marca br. Prezydent Miasta Konina zaprosił mieszkańców miasta na Spotkanie Wielkanocne. W zorganizowanie uroczystości włączyli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Mieszkańcy miasta mogli dojechać na śniadanie wielkanocne i z niego powrócić bezpłatnymi autobusami. Pod namiotem na pięknie udekorowanych stołach nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych potraw oraz wzajemnie składanych sobie życzeń.

29 marca 2018


Nowe mikrobusy dla dzieci i seniorów z niepełnosprawnościami w Koninie

Przejdź do - Nowe mikrobusy dla dzieci i seniorów z niepełnosprawnościami w Koninie

Prezydent Miasta Konina i Anna Skupień Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 stycznia 2018 roku uroczyście przekazali kluczyki do 2 nowych mikrobusów przedstawicielom Domu Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

12 stycznia 2018


Czytaj więcej o: Nowe mikrobusy dla dzieci i seniorów z niepełnosprawnościami w Koninie