ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ogólne informacje

Drukuj PDF

Miejsce złożenia dokumentów

 

Informacje na temat świadczeń rodzinnych oraz druki wniosków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przyjaźni 5 pokój 17 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30

 

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 0 63 242 62 32.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

 

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 
 
 

 

 

Ustalaniem uprawnień oraz wypłatą świadczeń rodzinnych dla osób zamieszkujących na terenie Konina zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie z siedzibą przy ul.Przyjaźni 5.