Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zamierza przystąpić do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

11 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

mLegitymacja emeryta-rencisty w telefonie

Przejdź do - mLegitymacja emeryta-rencisty w telefonie

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji emeryta-rencisty. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

11 stycznia 2023


Czytaj więcej o: mLegitymacja emeryta-rencisty w telefonie

Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha”

Przejdź do - Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że uruchomiono przyjmowanie wniosków w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha”.

9 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha”

Dodatek elektryczny – kto może skorzystać?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

2 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny – kto może skorzystać?

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku”.

28 listopada 2022


Czytaj więcej o: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że uruchomiono przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych w cenie 2 000 zł brutto za tonę.

18 listopada 2022


Czytaj więcej o: Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Rusza akcja "ZIMA"

Przejdź do - Rusza akcja "ZIMA"

W związku z trwającym okresem jesienno-zimowym po raz kolejny w Koninie prowadzona jest ,,Akcja Zima” mająca na celu ochronę najbardziej zagrożonych, z różnych przyczyn, mieszkańców miasta Konina przed skutkami zimy.

4 listopada 2022


Czytaj więcej o: Rusza akcja "ZIMA"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

2 listopada 2022


Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Program Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D i F - edycja 2022 -2023

Dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła

Zmiany w świadczeniu pieniężnym 40 zł za obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski (a nie od dnia zakwaterowania)

1 września 2022


Czytaj więcej o: Zmiany w świadczeniu pieniężnym 40 zł za obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizatorem dodatku węglowego

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie

Prezydent Miasta Konina, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przystąpił do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

3 sierpnia 2022


Czytaj więcej o: Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie

Podziel się sercem i daj szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Plakat promujący rodziny zastępcze.


 

Informujemy, iż Miasto KONIN otrzymało grant w łącznej kwocie 899.956,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny 849,609,00 zł, Budżet Państwa 49.997,00 zł, wkład własny 99.954,00 zł) na wsparcie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Pogotowia Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r.


Plakat System Obsługi Wparcia


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie otrzymał grant w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Wartość projektu: 723.280,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego 657,288,00 zł, Budżet Państwa 38.664,00 zł, wkład własny 27.328,00 zł.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.


 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ NA RACHUNEK BANKOWY

 


 

 

UWAGA !!!

W związku z obecnością w naszym kraju koronawirusa zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych MOPR i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU.


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu