UWAGA - INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

POGOTOWIE MIGOWE !

więcej informacji - kliknij tutajPowiatowy Urząd Pracy w Koninie przystępuje do realziacji projektu

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)"

więcej informacji - kliknij tutajPOMOC OSOBOM

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM


więcej informacji -
kliknij tutaj
WIĘCEJ INFORMACJI - kliknij tutaj"AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU"

więcej informacji -
kliknij tutajUWAGA!!!

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia,
  2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.UWAGA!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 20% kwot należności stanowiącej dochód własny gminy Konin prosimy przekazywać na numer konta bankowego:

Urząd Miejski w Koninie
Pl. Wolności 1
62-500 Konin

Getin Noble Bank S.A.
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034


Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, działający na terenie Województwa Wielkopolskiego
oferuje pomoc w zakresie porad prawnych oraz psychologicznych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej informacji - kliknij tutajUWAGA!
Dokumenty niezbędne do ubiegania się
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w okresie świadczeniowym 2013/2014
więcej informacji -
kliknij tutaj
 
  UWAGA!
STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
więcej informacji -
kliknij tutaj


"PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA"
Studia organizowane we współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - kliknij tutaj
MONITORING OBYWATELSKI
  więcej informacji - kliknij tutaj

 


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

  więcej informacji - kliknij tutaj