Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Rodzaj dotacji budżetowej: projekt realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania: 542 844,00 zł

 

Wartość całkowita: 542 844,00 zł

 

Opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 roku życia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 44 osób, w tym 38 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu miasta Konina.

 

Plakat Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej