Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w formie papierowej należy składać w siedzibie Ośrodka, przy ul. Przyjaźni 5, pokój Nr 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00 bądź w formie elektronicznej korzystając wyłącznie z profilu zaufanego.

12 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Wigilia Miejska 2021 rok

Podobnie jak w roku 2020 mieszkańcy otrzymają potrawy wigilijne w formie „cateringu”.

23 grudnia 2021


Czytaj więcej o: Wigilia Miejska 2021 rok

Świąteczne wizyty w Rodzinnym Domu Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczym oraz w zawodowych rodzinach zastępczych

21 grudnia br. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski wraz z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzatą Rychlińską złożyli wizytę w Rodzinnym Domu Dziecka, prowadzonym od września 2001 r. przez małżeństwo Państwa Janinę Mariolę oraz Zenona Jach.

23 grudnia 2021


Czytaj więcej o: Świąteczne wizyty w Rodzinnym Domu Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczym oraz w zawodowych rodzinach zastępczych

24 grudnia dniem wolnym od pracy w ośrodku

Informujemy, że na podstawie zarządzenia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 24 grudnia - Wigilia - w Ośrodku będzie dniem wolnym od pracy w zamian za 25 grudnia.

22 grudnia 2021


Czytaj więcej o: 24 grudnia dniem wolnym od pracy w ośrodku

Pokochaj mnie

Przejdź do - Pokochaj mnie

6 grudnia na Placu Wolności Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski wspólnie z zastępcą Prezydenta do spraw społecznych Witoldem Nowakiem, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Prezes Stowarzyszenia „Młodzi Aktywni”, radną Rady Miasta Konina Urszulą Maciaszek zainaugurował kampanię społeczną mającą na celu promowanie i pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych. Hasło kampanii brzmi POKOCHAJ MNIE.

10 grudnia 2021


Czytaj więcej o: Pokochaj mnie

Kolejne rodziny z Konina pomyślnie przeszły cykl przygotowania do pełnienia roli rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie przeprowadził kolejne szkolenie ośmiu osób autorskim programem „Czekając na miłość rodzicielską”, zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 07.10.2019 r.

9 grudnia 2021


Czytaj więcej o: Kolejne rodziny z Konina pomyślnie przeszły cykl przygotowania do pełnienia roli rodzin zastępczych

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 r.

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

 

6 grudnia 2021


Czytaj więcej o: "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 r.

 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 18 czerwca 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dniem 1 lipca 2021 r. realizację tego programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie będzie realizować tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.


Podziel się sercem i daj szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Plakat promujący rodziny zastępcze.


 

Informujemy, iż Miasto KONIN otrzymało grant w łącznej kwocie 899.956,00 zł
na wsparcie:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

oraz Pogotowia Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego  przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Plakat System Obsługi Wparcia

 


 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ NA RACHUNEK BANKOWY

 


 

 

UWAGA !!!

W związku z obecnością w naszym kraju koronawirusa zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych MOPR i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU.


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu