Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025