Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

17 grudnia 2020

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej  w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Szczegółowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5,
tel. (63) 249-96-55 lub 63 249-96-29,
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 grudnia 2020 r.

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępny jest na stronie
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021