Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

13 sierpnia 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Pliki do pobrania: